top of page
Brožův mlýn

HISTORIE

První zmínky o Brožově mlýně se datují do roku 1621. Následně mlýn poměrně často měnil majitele, ale roku 1839 ho kupuje rodina Brožů. Díky jejich typickému zvuku při otáčení se mlýnům říkalo „klapáče“. V Dolském údolí stálo sedm takových klapáčů a Brožův mlýn je pátý z nich.

Rodina Brožů zde hospodařila až do nástupu komunistů. Tehdy pan Brož odmítl odevzdat mlýn místnímu JZD. Radši mlýn zavřel se slovy, že ho otevře, až tady nebudou vládnout komunisté. Netušil, že mlýn tak zůstane zavřený více než čtyřicet let…

Brožův mlýn
Brožův mlýn

My jsme ho koupili od potomků rodiny Brožů na jaře 2021 a částečně svépomocí ho postupnými kroky upravujeme k obrazu svému. Nechtěli jsme domy strhnout a postavit nové. Raději jsme se vydali delší a komplikovanější cestou rekonstrukce, aby zůstal zachován jeho jedinečný genius loci.

Firemní akce pronájem.

bottom of page